Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Δραστηριότητες | E-government | E-learning

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ», η NEWSPHONE έχει αναπτύξει πλατφόρμα σύγχρονηςκαι ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των ΚΕΠ. Η πλατφόρμα αυτή εξασφαλίζει την πρακτική εξάσκηση (hands-ontraining) των χρηστών σε διάφορες εφαρμογές και επιτρέπει τη διαδραστική επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους χρήστες. Έως σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί εξ αποστάσεως περισσότεροι από 3.500 χρήστες.