Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Επενδυτικές Σχέσεις | Ενημέρωση Επενδυτών | Δημόσια Πρόταση 12-05-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006
13-05-2021 Ανακοίνωση βάσει Ν 3461/2006
13-05-2021 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν 3556/2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
20.05.2021 Ανακοίνωση βάσει Ν. 3461/2006
20.05.2021 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
21.05.2021 Ανακοίνωση βάσει Ν. 3461/2006
21.05.2021 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
25.05.2021 Ανακοίνωση βάσει Ν. 3461/2006
25.05.2021 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
26.05.2021 Ανακοίνωση βάσει Ν. 3461/2006
26.05.2021 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
28.05.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
01.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006
01.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2021
03.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006
03.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2021
08.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006
08.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2021
10.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006
10.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2021
14.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006
14.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2021
18.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006
18.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2021