Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η NEWSPHONE από την ίδρυσή της, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί την εικόνα και τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας.

Το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, η συλλογική προσπάθεια, το φιλικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την καινοτομία, συνιστούν καίριο παράγοντα επιτυχίας. Αυτή είναι η βάση της φιλοσοφίας της NEWSPHONE και ο πυρήνας της καθημερινής της πρακτικής.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί, προκειμένου να ανταποκριθεί με ευελιξία και αποτελεσματικότητα στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς.

Κατά συνέπεια, η επένδυση στην εκπαίδευση, η σωστή αξιοποίηση κάθε εργαζόμενου καθώς και η αναγνώριση και η επιβράβευση της απόδοσής του αποτελούν προτεραιότητες για τη NEWSPHONE, που θεωρεί καθήκον της να μοιράζεται τις επιτυχίες της με όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα επίπεδα και να δίνει κάθε ευκαιρία στους ανθρώπους της να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 2.000 άτομα, τα οποία δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό αναδεικνύοντας τη NEWSPHONE ως εργοδότη-πρότυπο που αποτελεί πόλο έλξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.