Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Δραστηριότητες | Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (V.A.S.)

Από την ίδρυσή της, η NEWSPHONE αναπτύσσει και παρέχει διαρκώς πρωτοποριακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται είτε στον τελικό χρήστη (B2C)είτε για λογαριασμό εταιρειών-συνεργατών της (B2B). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω όλων των διαθέσιμων τύπων επικοινωνίας όπως: φωνή, SMS, MMS, e-Commerce, WAP κ.ά. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται σε Διαδραστικές (interactivemedia), Ενημερωτικές και Ψυχαγωγικές.