Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Κοινωνική ευθύνη | Χορηγίες

Η NEWSPHONE διαθέτει τακτικά τις υποδομές και τα στελέχη της, για να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την οποία αντιλαμβάνεται ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε σύγχρονης και υγιούς επιχείρησης.

Στην προσπάθειά της να στηρίξει σημαντικές ενέργειες ενίσχυσης κοινωφελών σκοπών για την υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων, η NEWSPHONE σε συνεργασία με διάφορες οργανώσεις και φορείς μεσολαβεί στις εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα συλλογής χρημάτων μέσω αποστολής SMS ή κλήσεων σε τηλεφωνικούς αριθμούς. Παράλληλα, αναλαμβάνει την ευθύνη του γενικού συντονισμού, διαθέτοντας το ανθρώπινο δυναμικό της και προσφέροντας τηλεφωνικές υπηρεσίες για να διευκολύνει τη διασπορά πληροφοριών και τη συλλογή των δωρεών.