Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Επενδυτικές Σχέσεις | Ενημέρωση Επενδυτών | Γενικές Συνελεύσεις

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |

17/9/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17-09-2021
13/4/2021ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ 13-04-2021
23/3/2021ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
23/3/2021ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
23/3/2021ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ άρθρου 123 ν. 4548_2018
23/3/2021ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
23/3/2021ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΓΣ
23/3/2021ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
23/3/2021ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ