Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Δραστηριότητες | Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (V.A.S.) | Mobile Marketing | Zain Iraq 120 millionaires

Zain Iraq

120 millionaires

120 millionaires campaign run in 2010 and its duration was 40 days.

The Challenge
Zain Iraq had as an objective to continue the success of the previous campaign and generate revenue .
NPH Solution
Newsphone prepared a new appealing concept to Zain targeting to revenue maximization the 120 millionaires. Everyday 3 lucky winners won 1 million IQD each while every week a big winner won 5 millions IQD. A strong communication plan combining radio, TV and print supported the campaign and built awareness around it.
Achievements
The outstanding penetration in the subscriber base confirm the success of the project while the buzz created around the promo contributed significantly in the enhancement of the brand image of Zain.