Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Δραστηριότητες | Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (V.A.S.) | Mobile Marketing | Orange Romania

Orange Romania

100deZile100deMasini

100deZile100deMasini campaign run for Orange Romania in 2007 for 100 days.

The Challenge
Orange Romania had as a strategic objective to promote its VAS content services and conquer the leading position in the VAS market.
NPH Solution
Newsphone proposed and developed a download & win solution and undertook the responsibility to launch an interactive campaign focusing on content purchase. The campaign was implemented through a one-of-a-kind delivery platform which was serving to Orange subscribers content via an engaging mechanism. A heavy communication plan with TV, Print & Internet enforced and established the campaign to first position of the market.
Achievements
With an average of 20 SMS/user, the total number of participations exceeded the number of Orange Romania subscribers.