Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Εξειδίκευση, αξιοπιστία, τεχνογνωσία, τεχνολογίες αιχμής αποτελούν έννοιες ταυτόσημες με το όνομα της NEWSPHONE HELLAS στον τομέα της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών μέσω εναλλακτικών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Internet.

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (V.A.S.)

Από την ίδρυσή της, η NEWSPHONE αναπτύσσει και παρέχει διαρκώς πρωτοποριακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται είτε στον τελικό χρήστη (B2C)είτε για λογαριασμό εταιρειών-συνεργατών της (B2B).

Interactive Media Mobile Marketing Mobile Marketing Ενημερωτικές Ψυχαγωγικές Πίνακας Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης
» Περισσότερα

E-government

Η NEWSPHONE ανταποκρινόμενη με ευελιξία στις απαιτήσεις των καιρών απολαμβάνει το προνόμιο να θέτει τα πρότυπα στην αγορά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, υλοποιώντας σύνθετα έργα για το Ελληνικό Δημόσιο.

Συνοπτική παρουσίαση έργου Κ.Ε.Π. M-government E-learning Αλλα έργα E-government
» Περισσότερα

Θεματικές πύλες

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καιρών, δημιουργήσαμε τη νέα Υπηρεσία Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδος, μέσω του αριθμού 11880.

11880 (υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος) Κάθετες πύλες
» Περισσότερα